Bytové interiéry

Bydlení je jedna ze základních potřeb člověka. Od kvalitního bydlení se odvíjí naše psychika a pracovní výkony. Bydlení je dynamický proces. Během života stárneme, mění se naše zvyky a potřeby. Těmto změnám se musí přizpůsobit i náš byt. Správně uspořádaný byt vyhovuje proměnným potřebám obyvatel a zabezpečuje rovnoprávný rozvoj každého člena domácnosti. Nábytek se pro člověka nesmí stát přítěží a omezovat ho, ale naopak svou variabilitou umožňovat dynamický vývoj našich potřeb. Je nutné najít správný vztah velikosti prostoru a nábytku: nábytku nesmí být tolik, aby prostor ovládal a nenechal zde místo pro člověka. Velikost a vhodné řešení prostoru určuje pohodu a klid klima domova. Domov není jen místem, kde bydlíme, ale je obvykle místem, ve kterém si jednotlivec nebo rodina může odpočinout. Místo, kam se těšíme a rádi se vracíme. Je to pocit, že zrovna sem patříme, místo navozující pocit bezpečí a pohody, pohled z okna, květiny v oknech, zahrádka, náš pes …